English ಕನ್ನಡ ತುಳು          Call us : 0824 2459389          Email us : info@tuluacademy.org

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್  
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಸುಕನ್ಯಾ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕಿ  
ವಿಜಯ್ ಕೆ. ಸಹಾಯಕರು  
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ  

ಹೆಸರು : ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಎ
ಹುದ್ದೆ : ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 24 ವರ್ಷಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9481507624

ಹೆಸರು : ಸುಕನ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಬಿ.ಎ.
ಹುದ್ದೆ : ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕಿ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 3 ವರ್ಷಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845922964

ಹೆಸರು : ವಿಜಯ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು
ಹುದ್ದೆ : ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 2 ವರ್ಷ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8970892536

ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.
ಹುದ್ದೆ : ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 1 ವರ್ಷ

Highslide for Wordpress Plugin